Newton nepadá daleko od stromu

Usadilo se jablko pod strom a psalo si svůj deník, tak jako každý den, kdy v kampusu nebylo živáčka. Jeden živáček tu ale byl – a ne ledajaký. Byl to Isaac, poslední profesor visící na stromě. Ostatní byli ze stromu očesáni, ale Isaac, nejspíše z jistých důvodů připomínající plíseň, byl ponechán osudu spadnout a shnít na zemi mezi ostatními profesory spadlými dříve, než je zahradník Golden stihl očesat. Isaac visel z posledních sil a vítr, který do něj ze všech stran narážel, mu nedal spát.

A pak se to stalo. Isaac se neudržel a dal se volným pádem k zemi. Přestože jsme v době takzvaně předgravitační, tak by jistě všichni zúčastnění (tedy jak jablko obývající kampus, tak profesoři hnijící pod stromy) v návaznosti na předchozí zkušenosti, a opírajíce se o ně, byli schopni predikovat budoucí vývoj situace. Vytvořili by za pomoci vědecké metody své hypotézy a následně teorie, ze kterých by se právě jedna  za jiných  okolností potvrdila, a to tak, že při pádu z výšky π metrů (pro inženýry z výšky 3,14 metrů) by Isaac rozdrtil jablko sedící pod stromem, nevědecky řečeno, jak nic.

Buďme vděční, že se tak nestalo, neboť jinak by nevzniklo po třech jablečných zákonech, tajemství o kameni mudrců by nikdo nevyřešil a poté jej neschoval před světem a také bychom říkali panu Jiroutovi a jiným fyzikálním veličinám: „Výsledek je 5 sil.“ (Přičemž 1 síla udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m/s.) V takovém světě bychom žili, kdyby jablko nebylo geniálním fyzikem a nesedlo si pod strom, očesaný od všech profesorů, přímo naproti poslednímu přezrálému Isaacovi. Jablko by řeklo, že přímočarý pohyb, kterým byl pád Isaaca, nemohl zapříčinit smrt jablka, neboť dráha byla kolmo k zemi, a nemohlo tak dojít ke kolizi těles. Bystřejším z vás jistě dochází, čemu nakonec přišlo zvídavé jablíčko na kloub při pohledu na Isaaca hnijícího v trávě.

Napište odpověď