O časopisu

Časopis Digestoř vznikl ve školním roce 2019/2020 jako školní mezipředmětový projekt studentů 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, a to v čase celosvětové pandemie nemoci covid-19, celá jeho příprava tedy probíhala ve sdíleném online prostředí. Při výuce českého jazyka se studenti věnovali publicistickému stylu a mediální výchově, na základě vlastních nápadů a konzultací se spolužáky si sami volili témata svých textů, které následně sami tvořili a navzájem si je i opravovali. V předmětu informatika se pak věnovali rastrové a vektorové grafice, sazbě a typografii. Dohromady tak i díky květnovému projektovému týdnu a kolektivnímu zapojení celé třídy vznikl studentský magazín s potenciálem k budoucímu pokračování, tedy k odpoutání se od školou zadaných úkolů s pachutí povinnosti a k nastoupení cesty vedoucí ke svobodnému prostoru pro tvůrčí studentskou novinařinu.

Tištěná verze časopisu

Po dlouhém procesu dokončování tištěné verze časopisu tato konečně spatřila světlo světa. Je obohacena o několik povídek, básní a fotografií v literární příloze, ale i o vůni a šustot pravého analogového papíru. Pro zájemce je k dostání za dobrovolný příspěvek u členů redakce či v kanceláři Waldorfského lycea v Praze.

Pro ty z Vás, kteří se k tištěné verzi časopisu nedostanou, zde přikládáme alespoň její PDF verzi a přejeme příjemné počtení.