Kvíz — česká slova a jejich výskyt

Projdou se naší mluvou častěji bačkůrky než sandály? Narazíte v našich novinách a magazínech vícekrát na nevěsty, nebo spíše na tchyně? Která slova se v jazyce vyskytují v podobné míře jako slovo kapesník?

Slova uvažujte ve všech formách. Rozlišujte, zdali se otázka týká mluveného, novinového a magazínového, či celého jazyka.

1. Které z uvedených slov se v jazyce vyskytuje v podobné míře jako slovo nátělník?

A) pašije

B) padák

C) vidlička

D) parkety

2. Vyskytují se častěji v mluveném jazyce bačkůrky, nebo sandály?

A) sandály

B) bačkůrky

3. Které z uvedených slov používáme v jazyce nejčastěji?

A) nemluvnost

B) singrovka

C) přeplnění

D) nenažranec

4. Narazíte v našich novinách a magazínech vícekrát na nevěsty, nebo spíše na tchyně?

A) nevěsty

B) tchyně

5. Které z uvedených slov používáme v jazyce nejméně?

A) osvěžující

B) povzbudivý

C) odsouhlasit

D) oholit

6. Které slovo má nejpodobnější frekvenci v jazyce slovu kapesník?

A) nadsázka

B) hlásat

C) dub

D) zatracený

7. O kterém z uvedených zvířat mluvíme nejčastěji?

A) o kolouchovi

B) o velrybě

C) o mravenci

D) o netopýrovi

8. Kdybyste v případě významově podobných slov volili vždy to nejvíce v jazyce užívané, řekli byste, že tento kvíz byl:

A) přínosný

B) zajímavý

C) poučný

D) obohacující

9. Kdybyste ve stejném případě naopak chtěli použít z nabídky to nejméně užívané slovo, abyste ostatní obohatili, řekli byste, že tento kvíz byl:

A) přínosný

B) zajímavý

C) poučný

D) obohacující

Čerpáno z dat Českého národního korpusu.

řešení: 1A, 2A, 3C, 4A, 5B, 6D, 7C, 8B, 9D