Drogy a koronavirus

Autor: Dimitris Kalogeropoylos, flickr.com

Drogy mají mnohá úskalí i v normálním stavu společnosti, avšak nynější koronavirová krize k nim ještě přispěla. Drogově závislí mají oslabený imunitní systém, tudíž jsou k onemocněním náchylnější. Mezinárodní drogové cesty byly dočasně přerušeny, dealeři a závislí hledají náhradní řešení. Podle zprávy UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) byla velmi omezena letecká doprava i cesta po zemi, avšak v přímořských státech cesta drog po vodě jen kvete. Obchodníci s drogami se více zaměřují na zásilkové služby a prodej přes internet.

Uzavřené hranice ovlivnily výrobu metamfetaminu. Látky s obsahem pseudoefedrinu, ze kterých se pervitin nejčastěji vyrábí, takzvané prekurzory, jsou běžně pašovány z Polska. Následkem uzavření hranic je na českém trhu nedostatek prekurzorů. S nedostatkem se také potýkají uživatelé heroinu. Zdá se, že velká část heroinu putovala automobilovou dopravou. Omezený provoz hranic tento způsob téměř znemožnil. Závislí jsou tedy nuceni přecházet na jiné opioidy.

Hledání alternativ při nedostatku drog je dalším rizikem. Zejména u opiátů se nabízí mnohokrát silnější alternativa fentanyl. Fentanyl je syntetický opioid přibližně stokrát účinnější než morfin, avšak s podstatně kratším účinkem. Rizikem je špatně odhadnutá dávka či záměna fentanylu se slabšími látkami, následkem mohou být závažné zdravotní komplikace, v nejhorším případě takový omyl končí smrtí. Další rizikovou alternativou je také míchání alkoholu s benzodiazepiny.

Jedna z mála psychoaktivních látek, jejíž dostupnost byla koronavirovou krizí ovlivněna k lepšímu, je marihuana. Marihuanu si může pěstovat doma de facto každý. Šéf protidrogové policejní jednotky Jakub Frydrych tvrdí, že jsme považováni za poměrně významného vývozce marihuany do okolních zemí a je možné, že produkce, která by se za normálních okolností vyvezla, tu zůstala. Koronavirová krize by tedy mohla přinést nadbytek marihuany v Česku. Je to však jen spekulace.

Organizace pomáhající drogově závislým byly nuceny z důvodu ochrany před koronavirem omezit činnost a některé služby pozastavit. Organizace Sananim zrušila skupinové aktivity a omezila individuální terapie. Fungování terénních programů a kontaktního centra bylo upraveno, aby byla zachována pomoc klientům za co nejbezpečnějších podmínek. Sociální podnik Café Therapy, ve kterém polovinu zaměstnanců tvoří lidé po léčbě závislostí, byl nucen v březnu uzavřít provozovny, nebylo jisté, na jak dlouho. Aby lidé nezůstali ze dne na den doma bez práce, spojili se se společností Rohlík.cz a připravují balíčky jídla pro lidi bez domova. Ty pak rozváží do pražských nízkoprahových zařízení, pro bezdomovce na Císařskou louku, spolupracují také s neziskovou organizací Naděje. Každý týden tak rozdělí potřebným až tunu potravin. Připravují především obložené sendviče a bagety s vysokým obsahem ovoce a zeleniny, aby lidem bez domova pomohli posílit imunitu.