Tajemství bedýnkového systému

Jak to funguje?

Bedýnkování je prodej potravin, nejčastěji v bio kvalitě. Ty si však zákazník nekupuje samostatně po kusech či na váhu, ale kupuje si bedýnku. Tam může najít různé druhy sezónní zeleniny, případně také ovoce. Existuje několik různých modelů, nicméně všechny jsou založeny na principu dodání čerstvé, místně produkované a sezónní biozeleniny či ovoce v bedýnce. Buď přímo k zákazníkovi domů, nebo na předem určené distribuční místo.

Bedýnky jsou buďto skládány různými spolky ze zeleniny od různých lokálních producentů, nebo je prodávají a skládají sami producenti ze svých produktů. Někteří producenti do bedýnek dávají například také domácí vejce, nebo med.

Tento systém je pak výhodný pro obě strany, protože producent má zajištěný odběr a vy čerstvou sezónní lokální zeleninu v pravidelných intervalech (většinou jednou za týden až dva týdny).

Přičemž bedýnky jsou vratné. V ideálním modelu pak systém podléhá určité úrovni solidarity – odběratelé i zemědělec spolu jednoduše sdílejí riziko. Pokud se urodí víc, všichni sdílejí přebytek. Pokud je naopak úroda slabá, nebo se některá plodina nevydaří, nic se neděje, všichni s tím předem počítají.

Něco málo z historie

Tento způsob distribuce lokálních potravin vznikl v Německu a Švýcarsku, přičemž se z velké části vyvinul z principů biodinamického zemědělství. Více se pak rozšířil v 90. letech. V Německu můžeme bedýnkový systém hledat pod názvem ökokiste. Postupně se rozšířil po celé Evropě a postupně i do USA a Kanady, kam ho přinesli v polovině 80. let dva zemědělci, Jan Vander Tuin ze Švýcarska a Trauger Groh z Německa. Uchytil se pod názvem CSA (Community supported agriculture), nebo box schemes. Paralelní model s názvem Teikei existoval v Japonsku již v polovině 60. let.

Tip na konec

Bedýnky rozhodně doporučuji. Je to jednodušší, než hledat na trhu opravdu české produkty.
Někteří producenti vám bedýnku doručí až domů, zejména pokud bydlíte v Praze.
Tipem pro obyvatele středních Čech a Prahy můžou být například Bedýnky z polabí, nebo Farma Pesema ze Semic. Pokud budete hledat, tak určitě narazíte i na někoho ve vašem bližším okolí. Chce to odhodlání, ale stojí to za to.

Napište odpověď