Máš neutrum

Autor obrázku: Agáta Šumová

Mnozí neumí říkat ne. Jiní ho zase říkají až příliš často. Ať tak či tak, zápor prostě používáme všichni. Čeština nám umožňuje hromadit zápory pěkně za sebe. Můžeme například říci, že ho nikdo nikdy neviděl, mít zápor ve větě hned třikrát a zmást tím nejednoho cizince.

Slůvko ne nebo předpona ne (tzv. záporka) otáčí význam slov. Není tomu tak ovšem vždy.

Mluvíme o věcech krásných a ošklivých a pěkných i nepěkných. Někdo je plavec, někdo zase neplavec. První plave rád, druhý nerad, nebo je tomu možná naopak. Výroky jsou pravdivé i nepravdivé, nepravá ponožka přesto asi nebude levá. A slova bývalý a nebývalý taktéž nenesou zcela opačný význam.

Mnoho antonym pomocí předpony ne skutečně vzniklo, v některých případech v naší slovní zásobě ovšem z dané protikladné dvojice překvapivě převažuje negativní varianta. Slova nemotorný a nemotora jistě znáte, ale slyšeli jste někdy o někom, že je motorný? A přitom takový být může.

V některých případech existovalo nejprve slovo začínající na ne a antonymum vzniklo až odtržením oné předpony. Slovo kalý není příliš frekventované, přesto ho ve slovnících nalezneme. Podle Machkova etymologického slovníku však nebylo předchůdcem slova nekalý. Naopak, přišlo až po něm. Nekalý pravděpodobně vzniklo ze slova nekajilý – nekajícný. A neduh, ten si taky začal. Opakem neduhu se sice stal duh, avšak jen ve spojeních jíti k duhu a podobně.

Jinou záhadou je, že horázné i nehorázné chování je úplně stejné, stejně tak i urvalé a neurvalé.

Kromě takových záludností nalezneme i slova, z nichž se odtržením předpony ne ani smysluplné slovo vytvořit nedaří. Ano, vypadá to, že přídavné jméno nevraživý musí mít antonymum vraživý. Jenže takové slovo nenexistuje. Omaleného člověka byste taktéž těžko hledali, ač ten neomalený pravděpodobně vznikl z vazby o mále býti – spokojiti se s málem. A ani vrlého přítele zřejmě mít nebudete.

Přesto všechno, až už toho budete mít dost, můžete vyrazit na lov kňubů a otesanců. A pamatujte – dokud nemáte utrum, stále Vám něco zbývá. Máte totiž neutrum.