Je součástí šéfredaktorského týmu, což k ní "dosti" sedí. Když neřídí lidi, tak hraje na klavír a zpívá.