editoriál

Vážení čtenáři,

Uplynulé měsíce byly pro tvoření našeho časopisu opravdu ideální. Mnoho tvůrců obohatilo náš svět o nové filmy a to pro nás bylo dobrou příležitostí více vám je přiblížit. To však neznamená, že první číslo našeho časopisu bude věnováno pouze nejnovějším filmům. Obsahuje i články o filmech, které už dlouho znáte a možná se teď na ně prostřednictvím tohoto časopisu budete moct podívat z jiného úhlu.

Neustále se točí nové filmy, a to, přirozeně, vyvolává v lidech otázku, zda vznikají i nové myšlenky, které jsou v nich přinášeny. Jestli nejsou všechna nová filmová díla jen zmodernizovanou verzí „staré klasiky“. Působí to na nás jako pouhé vykrádání nápadů, které v nás pak vzbuzuje dojem, že ve světě už není nic nového, nic, co by ještě nebylo zpracováno. Jako kdyby i tato doposud pestrá filmová tvorba sklouzla do určitých stereotypů.

Další skupinou lidí, která ne zcela souhlasí s lidmi, jež zastávají názor, že se témata filmů neustále opakují, jsou nadšenci filmových efektů, které může, podle jejich názoru, přinést v takovéto kvalitě jenom součastná doba.

Myslím, že ani jeden z těchto názorových proudů není úplně bez pravdy. Podle mě je pro tvůrce nemožné vytvořit něco, do čeho nevloží vlastní myšlenku, byť jen malou. A kromě myšlenek jsou neoddělitelnou částí filmu výprava a efekty, které dnes mají díky velké škále možností značnou kvalitu.

Proto se při tvorbě našeho časopisu budeme pokoušet o to, aby naše články neupřednostňovali pouze jeden z těchto pohledů.

Přeji vám příjemně strávený čas u čtení tohoto časopisu a doufám, že poté i u sledování filmů.

Alica Priehradníková, šéfredaktor